Grip op de groep

Het versterken van een positieve groepssfeer - 1 dagdeel

Sommige groepen vragen meer investering dan anderen, maar in alle gevallen zal specifieke aandacht veel opleveren voor uzelf en de sfeer in de groep. Als u als leerkracht weet wat de risico's zijn en hoe u preventief kunt handelen, zult u merken dat u hier mee grip op krijgt.  Zeker in de eerste schoolweken is het essentieel om extra alert te zijn op het gedrag van leerlingen en de manier waarop u daarmee om gaat.  Deze workshop helpt u hier mee op weg!

Na afloop van deze workshop:

  • heeft u kennis over groepsdynamica
  • weet hoe u in kunt spelen op de verschillende groepsfases
  • heeft u inzicht in de hiërarchie binnen uw groep
  • kunt u met behulp van groepsdoelen en gedragsverwachtingen zorgen voor een positieve sfeer in uw groep
Terug