Een kleuter met pit

Kleuters met druk, impulsief of uitdagend gedrag - 1 dagdeel

De kleuterleeftijd is een periode van grote veranderingen. Het kind beweegt zich van een wereld waarin fantasie en realiteit vaak verward wordt, naar een wereld met regels en ideeën. Het is een tijd waarin ze de  grenzen van hun omgeving testen en zo uitvinden wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. Juist bij aanvang op de basisschool worden nieuwe regels ontdekt en krijgen kinderen te maken met reacties van de leerkracht en andere kinderen. Zo worden tegenstrijdige behoeften en verwachtingen ervaren en kunnen, driftbuien, huilen en destructief gedrag ontstaan wanneer dingen niet op de voor het kind bekende manier gebeuren. Ongewenst gedrag kan ontstaan om aandacht te krijgen of de zin door te zetten. In deze workshop gaan we in op de ontwikkeling van het gedrag van kleuters en de wijze waarop ongewenst gedrag positief te beïnvloeden is door de omgeving. 

Aan het einde van deze workshop:

  • is uw theoretische kennis op gebied van gedragsproblemen bij kleuters uitgebreid 
  • kunt u theoretische kennis omzetten naar vaardigheden
  • kunt u reflecteren op eigen handelen
  • kunt u adequaat omgaan met pittige kleuters in de groep

 

 

 

 

Terug