Werkhouding

Concentratie

In iedere klas zijn kinderen met concentratie problemen. Wanneer u een kind in de klas heeft waarbij u ziet dat het veel afgeleid is, probeer hem dan goed te observeren. Wanneer doet het gedrag zich voor? Is het met name bij bepaalde vakken of op bepaalde momenten? Zijn de taken wel voldoende op de mogelijkheden van het kind afgestemd? Zowel te moeilijke als te makkelijke taken kunnen voor afgeleid gedrag zorgen. Op welke momenten gaat het wel goed en hoe lang lukt het de leerling dan om de concentratie op te brengen? Zodra u hier duidelijker zicht op heeft kunt u een plan maken. Bespreek dit plan met de leerling en zijn ouders en ga aan de slag om dit te verbeteren.  Belangrijk is dat er gewerkt wordt met kleine, haalbare doelen.

Planning en organiseren

Leerlingen die slecht zijn in plannen en organiseren hebben moeite met het opdelen van een taak in kleinere stukken. Ze hebben ook moeite om de informatie te overzien en dit te structureren. Naarmate kinderen ouder worden verbeteren deze functies. Kinderen die zwak zijn in het plannen en organiseren hebben behoefte aan:

  • extra instructie en oefenmogelijkheden om zich hierin te verbeteren
  • aanpassingen in de lesstof, zodat het kind wordt ondersteund in zijn behoeften
  • stappenplannen en afvinklijsten.

Een valkuil is dat de omgeving dusdanig wordt aangepast, dat het kind veel te afhankelijk wordt van u. een belangrijke opdracht is dus om het kind zelfstandig te maken, terwijl u met kleine, haalbare doelen werkt die u samen met het kind opstelt. 

 

Executieve functies

Executieve functies zijn die functies die leiden tot doelgericht gedrag. Hiervoor hebben we verschillende vaardigheden nodig zoals: taakmonitoring, gedragsevaluatie, inhibitie, emotie regulatie en flexibiliteit. Kinderen met problemen in de executieve functies leren niet van hun fouten, dus vaardigheden zullen expliciet geoefend  moeten worden. Om de executieve functies  te versterken kunt u in eerste instantie zorgen dat uw  klassenmanagement goed op orde is. Biedt u zelf een duidelijke planning, voldoende herhaling en tijd om te oefenen? En vraag u daarbij af of u de juiste, positieve en ondersteunende  houding heeft om dit alles in veiligheid te oefenen. Als dit het geval is, kunt u een leerling laten specifiek oefenen door met behulp van positieve feedback te werken aan het versterken van de  executieve vaardigheden. Van belang is dat u daarbij gebruikt maakt van de sterke kanten van de leerling en het kind mede- verantwoordelijk maakt voor de doelen en het plan van aanpak.  

Terug