Preventief werken aan gedrag

 Voorkomen is beter dan genezen - 4 dagdelen

Kinderen hebben behoefte aan een prettige en veilige omgeving. Te vaak wordt hieraan voorbij gegaan terwijl dit  voorwaarde is voor het aanpakken van gedragsproblemen. Tijdens deze teamscholing nemen we het basisklimaat van de school onder de loep. Welke interventies worden er toegepast om iedereen zich prettig te laten voelen op school en gedragsproblemen te voorkomen? Wat kan hierin nog verbeterd worden? Behalve aandacht voor het basisklimaat, is er ook aandacht  voor kinderen die meer  begeleiding nodig hebben en worden handvatten geboden om  op verschillende niveaus planmatig  te werken aan het voorkomen  van gedragsproblemen. Het boek “Groepsplan Gedrag” van Kees van Overveld en oplossingsgerichte gesprekstechnieken zijn de basis van deze teamscholing.

Aan het einde van dit  traject:

  •          hebben leerkrachten hun kennis ten aanzien van het voorkomen van gedragsproblemen, verdiept
  •          kunnen leerkrachten reflecteren op interactie
  •          weten  leerkrachten hoe zij gedrag positief kunnen beïnvloeden
  •          heeft het team middelen om planmatig te werken aan een preventief klimaat

Praktisch:

  •          vooraf vindt een intake plaats  met directie en  IB-er
  •          na afloop vindt  er een evaluatie plaats
  •          vier studiemiddagen  of - ochtenden 
Terug