Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen

Van probleem naar oplossing

Een probleem is meestal het vertrekpunt waar we in eerste instantie bij stil staan. Bij het omgaan met moeilijk gedrag of een moeilijke groep is het een uitdaging om te zoeken naar oplossingen, in samenwerking met de leerlingen. Deze cursus is gericht op zoeken naar wat werkt in plaats van te focussen op oorzaken van (gedrags-)problemen. Samen met de leerling of de groep werkt u met behulp van praktische vaardigheden naar een positief doel toe. In deze cursus van 4 bijeenkomsten wordt u meegenomen in een oplossingsgerichte grondhouding en krijgt u concrete handvatten aangereikt die u direct in de praktijk kunt inzetten.

Na deze scholing;

  • kunt u theoretische kennis omzetten naar oplossingsgericht handelen in de praktijk
  • kunt u oplossingsgerichte strategieën inzetten
  • kunt u een concreet plan van aanpak maken en uitvoeren
  • kunt u oplossingsgerichte gesprekstechnieken zoals de cirkel-, schaal-en wondervraag inzetten in een groep of bij gesprekken met individuele kinderen
  • kunt u met behulp met oplossingsgerichte gesprekken komen tot een concreet een haalbaar doel en plan van aanpak
Terug