Minder Boos en Opstandig in de Klas

Omgaan met boos en opstandig gedrag op school - 4 dagdelen

In samenwerking met de ontwikkelaars van het gedragstherapeutisch behandelprogramma “Minder boos en opstandig”*, heeft het expertiseteam FRITZ de cursus  “minder boos en opstandig in de klas”ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van de uit onderzoek gebleken effectieve theoretische achtergronden, welke vertaald worden naar  de dagelijkse praktijk in de klas. In 4 bijeenkomsten komen theorie en praktijk samen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en u krijgt handvatten om boos en opstandig gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.

Na deze teamscholing:

  • weet u wat de achtergronden zijn van boos en opstandig gedrag
  • kunt u adequaat omgaan met boos en opstandig gedrag
  • heeft u methoden om gedrag te observeren en analyseren
  • heeft u inzicht in mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden
  • kunt u gebruik maken van interventies zoals beloningsprogramma’s, GGGG model, woedemeter en time- out
  • kunt u als school maatregelen inzetten om incidenten te voorkomen 
  • heeft u in het team een plan van aanpak gemaakt

* Minder Boos en Opstandig is ontwikkeld  door N. van de Wiel, A. Hoppe en W. Matthys, en wordt in de afdeling voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht aangeboden als een gedragstherapeutisch behandelprogramma.

Terug