Grip op de groep

Het versterken van een positieve groepssfeer 

Sommige groepen vragen meer investering dan anderen, maar in alle gevallen zal specifieke aandacht veel opleveren voor uzelf en de sfeer in de groep. Als u als leerkracht weet wat de risico's zijn en hoe u preventief kunt handelen, zult u merken dat u hier mee grip op krijgt.  Zeker in de eerste schoolweken is het essentieel om extra alert te zijn op het gedrag van leerlingen en de manier waarop u daarmee om gaat.  Deze workshop helpt u hier mee op weg!

Na afloop van deze scholing:

  • heeft u kennis over groepsdynamica
  • weet hoe u in kunt spelen op de verschillende groepsfases
  • heeft u inzicht in de hiërarchie binnen uw groep
  • kunt u met behulp van groepsdoelen en gedragsverwachtingen zorgen voor een positieve sfeer in uw groep
Terug