Gedrag bij Tussen- en Naschoolse Opvang

Gedraag je! - 2 dagdelen

 

Tijdens het overblijven en bij de naschoolse opvang lijkt het voor kinderen juist moeilijker te zijn om te luisteren en zich aan de afspraken te houden. Het omgaan met moeilijk gedrag valt in deze situatie dan ook niet altijd mee en roept veel vragen op. Het bieden van duidelijkheid en structuur is voor alle kinderen van belang, maar voor kinderen met een speciale hulpvraag vaak een must. Met deze korte cursus kunnen overblijfkrachten of organisaties die de tussenschoolse- en naschoolse opvang verzorgen zich verder professionaliseren in het omgaan met moeilijk gedrag. Deze cursus van 2 bijeenkomsten wordt gegeven  op locatie. Er wordt aangesloten op de beginsituatie; hiervoor zal de trainer een keer meekijken op de locatie en een intakegesprek voeren met de coördinator of leidinggevende.

Het doel van deze cursus is:

  • Kennis verwerven over gedrag
  • Zicht krijgen op het (preventief) beïnvloeden van gedrag
  • Het omgaan met verschillen in gedrag tijdens de tussen- en/of naschoolse opvang.
  • Het kunnen afstemmen van de aanpak met school en/of ouders

Deze cursus kan een vervolg krijgen door een verdiepingscursus. 

  

Terug