(Faal) Angst & Depressie

(Faal)angst en depressie

 

Faalangst

Een lichte mate van faalangst zorgt voor voldoende spanning om goed te kunnen presteren. Stress en zenuwen geven een extra prikkel tot goede prestaties. Als  faalangst ernstiger wordt, zorgt het ervoor dat er juist minder gepresteerd wordt. Een kind is zo bang om te falen dat hij dichtklapt en niet meer tot werken komt of blokkeert bij een presentatie of een toets In de begeleiding van deze kinderen is het volgende van belang

  • neem niet alles van het kind over. Het kind moet juist zijn eigen kracht en autonomie ervaren.
  • formuleer samen met het kind haalbare doelen te formuleren
  • focus op het proces in plaats van het resultaat. Ieder klein stapje is er één!

Paniek

Een kind kan in bepaalde situaties  compleet in paniek raken. Een bonzend hart, knikkende knieën of zweetaanvallen. Het enige waar het kind op dit moment nog aan kan denken is vluchten of vechten. Doordat dit onprettig is zal een kind deze situaties juist willen voorkomen en bepaalde taken of opdrachten gaan vermijden, met andere woorden: vluchten! Maar het vermijden van de angstige situatie houdt juist het gedrag in stand.

  • probeer in gesprekken met het kind angstige situaties bespreekbaar te maken en bespreek wat voor het kind haalbaar is.
  • werk met kleine stapjes met een bijna gegarandeerde kans op succes.
  • laat het kind mee bepalen in de stappen die moet worden genomen zodat hij voelt dat hij zelf invloed heeft op het proces.

Belangrijk voor uw handelen is ook de mate waarin het kind panieksituaties ervaart. In gesprek met ouders kunt u er achter komen of er specialistisch hulp nodig is.

Schoolangst

Het vermijden van school is iets wat absoluut voorkomen moet worden. Ieder kind heeft schoolplicht en schoolverzuim is niet toelaatbaar. Bovendien: hoe langer een kind niet op school is geweest des te moeilijker is het om weer terug te keren. Bij kinderen die niet meer naar school willen moet er goed gekeken worden waar het probleem in zit. Wil het kind niet naar school of wil het niet van thuis weg?

  • onderzoek met ouders en het kind wat er gedaan moet worden om de situatie haalbaar te maken voor de leerling.
  • evalueer dit regelmatig en ga met elkaar opzoek naar de vorderingen!
  • kijk niet te lang aan en ga zo snel mogelijk over tot handelen
  • overleg met ouders, roep de hulp in van het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.

Fritz kan dit proces ondersteunen door middel van van een thuiszittersarrangement.

Depressie

Ook bij kinderen komt depressie voor.  Een sombere bui heeft iedereen wel eens maar we moeten ons zorgen gaan maken wanneer dit gevoel blijft aanhouden, er bijvoorbeeld sprake is van gewichtsafname en het kind niet meer mee doet in allerhande activiteiten. De grootste valkuil is het niet onderkennen van de symptomen. Voor een kind met depressie moet zo snel mogelijk hulp worden gezocht bij erkende instanties.  Neem contact op met ouders en probeer samen op te trekken om dit kind te ondersteunen. 

Terug