Autisme

Autisme spectrum stoornissen (ASS)

Een kind met autisme heeft moeite om onze wereld te begrijpen en wij hebben vaak moeite om hen echt goed te begrijpen. Er zijn allerlei ongeschreven regels en afspraken welke kinderen met een aan autisme verwante stoornis niet automatisch oppikken.  Hierdoor kunnen zij de omgeving als onveilig ervaren. Dit roept angst op en soms is deze angst verpakt in boosheid of agressie. U moet zich vooral  realiseren dat kinderen met ASS ondersteuning en aanmoediging nodig hebben om zich staande te houden in onze ingewikkelde wereld. Voorspelbaarheid, structuur en duidelijkheid kan een hoop angst voorkomen. Dit zijn de eerste uitgangspunten voor het handelen.

Communicatie

De communicatie met kinderen met een aan autisme verwante stoornis kan verwarrend verlopen. Deze kinderen hebben namelijk moeite om non- verbale communicatie “te lezen” en dat is 80% van onze communicatie! Toon, lichaamshouding, sarcasme en figuurlijk taalgebruik worden vaak niet opgemerkt of goed gedecodeerd.  Hierdoor kan onbegrip ontstaan. Wat is belangrijk in de communicatie met kinderen met een autisme spectrum stoornis?

  • zorg dat u eenduidig spreekt en grapjes inleidt
  • onderzoek bij gedragsproblemen of u duidelijk genoeg bent geweest
  • zorg voor voorspelbaarheid: het hoe, wat, waar, wanneer en met wie zijn belangrijke kernvragen in communicatie en handelen 

Sociale interactie

De sociale interactie met kinderen met een aan autisme verwante stoornis kan moeizaam verlopen. Dit heeft te maken met het onvoldoende oppikken van non- verbale communicatie en rigiditeit in het denken en doen. Dit wil niet zeggen dat deze kinderen geen behoefte hebben aan vriendschap en contacten. Wel hebben ze het van hun omgeving nodig dat deze de sociale interactie aan hen uitlegt en hen helpt in het opbouwen hiervan. Het is belangrijk dat u het kind helpt door:

  • de sociale interactie te ondertitelen
  • het kind te laten oefenen met samenspelen en samenwerken
  • het aanleren van concrete vaardigheden mbv stappenplannen. Voorbeelden hiervan zijn: leren om hulp vragen, leren om te vragen of je mee mag doen etc.

Flexibliteit in denken en doen

Kinderen met een autisme verwante stoornis hebben vaak duidelijke ideeën hoe iets gedaan moet worden. Dit kan betrekking hebben op het bouwen met lego maar ook met het omgaan met schooltaken of het oplossen van rekenvraagstukken. Hierin kunnen deze kinderen  rigide zijn.  U kunt uw leerling hiermee helpen door:

  • nieuwe vaardigheden zorgvuldig en specifiek aan te leren
  • concrete stappenplannen aanbieden
  • veranderingen tijdig aankondigen zodat het kind zich hierop kan voorbereiden 

 

Terug