ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Kinderen met ADHD vertonen meestal druk en hyperactief gedrag en hebben moeite met het richten van de aandacht. Deze kinderen hebben zowel behoefte aan ruimte als aan structuur en duidelijkheid. het is van belang om hier een balans tussen te zoeken. Er zijn ook kinderen met ADHD die geen bewegingsonrust laten zien, maar vooral aandachtstekort hebben. Deze kinderen dromen vaak weg, lijken moeilijk te bereiken en krijgen hun taken vaak niet af. Ieder kind met ADHD is anders waardoor het van belang is om de handelingsadviezen op maat aan te passen. Voor alle kinderen geldt wel dat positieve aandacht en aandacht voor gewenst gedrag werkt, zeker omdat zij juist vaak te maken krijgen met negatieve reacties van de omgeving. 

Druk/ hyperactief gedrag

Kinderen met hyperactief gedrag kunnen een grote bewegingsonrust laten zien. Dit alleen maar verbieden is geen oplossing.  Wat werkt wel?

 • creëer momenten waarop de leerling een loopje mag maken. Laat het kind bijvoorbeeld altijd het werk bij de leerkracht inleveren,  de afwas naar de keuken brengen of met een briefje naar de conciërge lopen. Zo bepaalt u als leerkracht de wandelmomenten en komt de leerling toe aan bewegen!
 • zorg voor een vast looproute in de klas zodat het kind zo min mogelijk andere leerlingen stoort tijdens het 'loopje'
 • laat het kind tijdens de instructie iets doen, bijvoorbeeld een tangle vasthouden, aantekeningen maken of geef het kind een kneedgum. Vaak lukt het dan beter om te luisteren!

 

Concentratie

Kinderen met ADHD hebben veel moeite met concentratie. Deze kinderen krijgen te weinig prikkels binnen waardoor zij voortdurend op zoek naar prikkels om een bepaald spanningsniveau te ervaren. Hierdoor kunnen zij zich moeilijk focussen op (met name saaie) taken. Om de concentratie te bevorderen helpt het vaak niet om een kind afgesloten van de klas achter een "scherm' te zetten. Zij zullen er meestal alles aan doen om de prikkels wel binnen te krijgen. U kunt het kind ondersteunen door:

 • het werk in afgebakende stukken te verdelen
 • duidelijke eisen te stellen voorafgaande aan de taak 
 • een teken af te spreken om het kind te helpen herinneren (weer) aan zijn taak te gaan
 • het geven van complimentjes en aanmoedigingen als het wel lukt
 • eventueel te laten werken met een koptelefoon of muziek
 • een buddy te geven die het kind kan aansporen 

Impulsiviteit

Impulsieve kinderen doen eerst. Het denken komt pas op een later moment. Hierdoor kunnen ze zichzelf of anderen in de problemen brengen terwijl dit helemaal niet de bedoeling was.

 • maak vooraf duidelijke afspraken met het  kind
 • spreek een teken af zodat een kind weet dat hij moet stoppen
 • probeer te zien wanneer het hem lukte om zijn impuls (een klein beetje) te beheersen en bespreek dit met hem
 • werk eventueel met een beloningssysteem. Wanneer u werkt met een beloningssysteem zorg dan voor concrete doelen en overzichtelijke periode (max 2 weken) om de kracht van de beloning te behouden
 • met behulp van stop- denk- doe programma’s kan er gericht gewerkt worden aan impulsief gedrag 

 

Medicatiegebruik

Kinderen met ADHD krijgen vaak medicatie. Dit kan een kortdurende medicijnen zijn welke elke 4 uur opnieuw moet worden ingenomen (zoals Ritalin) of langdurend werkende medicatie (zoals Concerta). Wat is beangrijk als een kind medicatie heeft?

 • zorg dat u weet wat de leerling krijgt en overleg met ouders of het handig is om een noodvoorraad op school te hebben (bij vergeten in te nemen)
 • geef alleen een medicatie na (telefonisch) overleg met ouders
 • laat de leerling weten dat u op de hoogte bent van zijn medicatie gebruik
 • wanneer u het idee heeft dat de medicatie minder werkt noteer dit. Schrijf het tijdstip op waarop u merkt dat de medicatie is uitgewerkt. Dit kan belangrijke informatie zijn voor ouders en de behandelaar

 

Terug