Werkwijze

Maatwerk

Fritz zoekt, samen met u, naar oplossingen en mogelijkheden die passend zijn bij uw leerling en school. Wij zetten maatwerk in om u te ondersteunen bij het uitvoeren van arrangementen zodat u (meer) grip krijgt op moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast bieden wij teamscholing waarbij preventie centraal staat, zodat u (nog) beter toegerust bent om gedragsproblemen te voorkomen. 

Zowel bij arrangementen als teamscholing is er altijd sprake van maatwerk. De voorbeelden die op deze website te vinden zijn, worden altijd aangepast aan uw situatie. Hiervoor zullen wij voorafgaande aan het arrangement en scholing samen met u doelen opstellen die als kapstok zullen worden gebruikt. Als gedurende de uitvoering blijkt dat het plan van aanpak op een andere manier moet worden ingevuld, zullen wij daar wederom met u over in gesprek gaan. Haalbaarheid staan bij ons voorop en vaak zijn juist de eerste kleine stappen het meest waardevol als het gaat om het vinden van een antwoord op moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Terug