Wat is een arrangement?

Arrangementen in een notendop

Fritz biedt verschillende vormen van ondersteuning, de inhoud is afhankelijk van de hulpvraag. Hieronder een greep uit onze mogelijkheden:

 • Dossieronderzoek
 • Observatie in de groep
 • Afstemming en overleg tussen school, hulpverlening en ouders
 • Onderwijsbehoeften verhelderen en omzetten in een plan met haalbare doelen
 • Gedragsprogramma’s invoeren, bijvoorbeeld: pauze-plan, emotie-regulatie, stop-plan-scoor of oplossingsstrategieën
 • Therapeutische interventies omzetten naar praktisch handelen
 • Inzetten van hulpmiddelen bij planning en organisatie
 • Coaching met behulp van oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Teamvoorlichting of klassenvoorlichting
 • Aanspreekpunt bij vragen en calamiteiten
 • Mediation
 • co-teaching

De procedure voor de aanvraag van arrangementen is bij ieder samenwerkingsverband verschillend. Wat bij elk samenwerkingsverband gelijk is, is dat zij vooraf een inschatting willen van de inhoud van de begeleiding en uren die een school nodig denkt te hebben. In samenspraak met u wordt bekeken waar behoefte aan is en wordt er een arrangement op maat geschreven. De afspraken hierover worden vastgelegd in een contract. Na ondertekening zal de begeleiding zo spoedig mogelijk worden gestart. Het streven is om binnen twee weken na ondertekening van het contract de eerste afspraak gepland te hebben.  

Voor scholen uit het PO die vallen onder SWV Utrecht PO en SWV Passenderwijs kunnen de arrangementen, na goedkeuring door de CTC, bekostigd worden vanuit het mantelcontract dat wij met het SWV gesloten hebben. Andere scholen kunnen een beroep doen op lichte en zware ondersteuningsgelden die uw bestuur/ school ontvangt van het SWV. 


Terug