Thuiszitters

Alle kinderen naar school!

De Fritz Redlschool beschikt sinds 1 februari 2016 over een gespecialiseerd team voor leerlingen die om verschillende redenen niet meer naar school gaan en thuis zitten. Dit team bestaat uit onderwijsbegeleiders van Fritz, een school-psycholoog en een leerkracht van de Fritz Redlschool. Zij werken nauw samen met zowel het Expertiseteam Fritz als de afdeling Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Fritz Redlschool. Tevens zoeken zij de samenwerking met hulpverlening, leerplicht en ouders. Het thuiszittersteam denkt mee met de school over de ondersteuningsbehoeften van zowel de leerling als de leerkrachten. Wanneer er overgegaan wordt tot aanmelding bij dit team, is schriftelijke toestemming van beide (gezaghebbende) ouders nodig. Nadere informatie of aanmelding kan via thuiszitters@redl.nl.

 

 

 


Terug