Ondersteuning IB en Directie

Een stevige basis

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag op scholen, vraagt om een stevige basis. Visie, beleid, leerlingenzorg en zijn voorwaarden om deze basis te kunnen creëren. In sommige gevallen komt dit door omstandigheden onvoldoende tot zijn recht, waardoor gedragsproblematiek lijkt te escaleren. FRITZ kan u helpen om te onderzoeken op welke wijze de basis van uw school kan worden verstevigd door samen met directie, IBers of zorgcoördinatoren de huidige situatie te analyseren en een plan van aanpak te maken. Ook kunnen wij IBers of zorgcoördinatoren op de werkvloer coachen of een interim IB-er leveren. 


Terug