Begeleiding leerling

De leerling centraal

Expertiseteam FRITZ vindt het van groot belang dat scholen zelf hun kennis en ervaring op gebied het begeleiden van leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag, uitbreiden. Om deze reden richten wij ons aanbod in eerste instantie op het begeleiden van onderwijsprofessionals zodat scholen de ondersteuning zelf kunnen vormgeven. 

In enkele gevallen lukt het scholen niet om de begeleiding zelf uit te voeren. Dit kan te maken hebben met complexiteit van de problematiek van de leerling of omdat er in de formatie geen ruimte is. In deze gevallen is het mogelijk dat FRITZ de leerlingbegeleiding (gedeeltelijk) op zich neemt door middel van bijvoorbeeld oplossingsgerichte gesprekken met leerlingen, een brug te slaan tussen therapie en onderwijs of het maken, invoeren en inoefenen van gedragsprogramma's. 

Ons uitgangspunt is dat individuele leerlingbegeleiding alleen effect heeft als er een transfer plaatsvindt naar dagelijkse klassenpraktijk. Overleg met leerkrachten en intern begeleiders zal om deze reden dan ook altijd onderdeel uitmaken van de begeleiding van leerlingen.  

Inschrijven?

Vul hieronder uw gegevens in.


Terug