WAWW Traject

Oplossingsgericht werken aan een positief groepsklimaat

WAWW: Werken Aan Wat Werkt

Deze training richt zich op de kwaliteiten en krachten van zowel de leerkracht als de leerlingen. Op deze wijze werkt u met vertrouwen en respect samen met de groep aan positief gedrag en de gewenste situatie. Als leerkracht leert u zich te focussen op wat goed gaat. Hiervoor worden verschillende oplossingsgerichte technieken ingezet zodat u kleine successen  creëert om op voort te bouwen. Dit korte,  intensieve traject  wordt op een  inzichtelijke en gestructureerde manier vorm gegeven door onze onderwijsbegeleiders.

Aan de start van deze training brengt een onderwijsadviseur in beeld wat de specifieke hulpvraag is van de leerkracht ten aanzien van het werken met de groep.  Met behulp van een observatie en intakegesprek komt de begeleider met een passend begeleidingsaanbod voor de leerkracht.   Afhankelijk van de specifieke hulpvraag zal het begeleidingstraject zich richten op verschillende onderdelen van het onderwijs zoals pedagogisch klimaat en klassenmanagement.

Deze groepstraining is geschikt voor groep 5 t/m 8. De leerkracht en de IBer of directie worden tijdens dit traject aangestuurd en gecoacht zodat zij de ingezette beweging na afloop zelf kunnen voortzetten. Het aantal observaties en gesprekken worden in overleg afgesproken. Er zal dan ook een offerte op maat gemaakt worden. 

Doelen van deze groepstraining:

  • theoretische kennis over oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte gespreksvoering en deze kennis toepassen in de groep.
  • de leerkracht is in staat om samen met de groep te werken aan positief gedrag
  • le leerkracht (h)erkent zijn eigen krachten en kwaliteiten en die van de leerlingen
  • na deze begeleiding is de leerkracht in staat moeilijk gedrag om te buigen naar gewenst gedrag
Terug