Sociale Vaardigheidstraining

Sociaal Vaardig in de onderbouw

De Rots en Watertraining en het WAWW traject zijn met name geschikt voor groepen vanaf de middenbouw van de basisschool. In sommige gevallen is ook in een onderbouwgroep specifieke aandacht nodig voor sociale vaardigheden. Bij jonge kinderen is bekend dat sociale vaardigheidstrainingen vooral effect hebben als ze in de eigen context plaatsvinden, dus in de eigen klas! Dit houdt in dat de begeleiding moet worden aangepast op de onderwijsbehoeften van de groep.

Voor dit traject zal de onderwijsbegeleider van FRITZ samen met u de hulpvraag en de onderwijsbehoeften in kaart brengen waarna een programma zal worden samengesteld. De onderwijsbegeleider kan de sociale vaardigheidstraining in de groep uitvoeren maar de leerkracht blijft berokken en krijgt ook een actieve rol in het geheel zodat de aangeleerde vaardigheden verder kunnen worden geoefend.

Terug