Rots en Watertraining

Omgaan met groepsdruk en werken aan zelfvertrouwen

Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het primair en voortgezet onderwijs. Startend vanuit een fysieke invalshoek, worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Tijdens het programma worden door sportieve opdrachten persoonlijke grenzen opgezocht en speelt respect voor jezelf en de ander een belangrijke rol. Sociale en mentale vaardigheden worden aangeleerd door middel van actie en gesprekken. Deze training is geschikt vanaf groep 4 en wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Voor een standaardtraining wordt uitgegaan van 8 lessen die individueel, in kleine groepjes of per klas gegeven kunnen worden.

Thema’s binnen het programma worden door vier rode draden met elkaar verbonden:

  1. Leren gronden, centreren en concentreren
  2. De ontwikkeling van lichaamsbewustzijn – emotioneel bewustzijn – zelfbewustzijn
  3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor  communicatie
  4. Het Rots & Water concept. De Rotshouding leert de kinderen op zichzelf te vertrouwen en een eigen weg te durven kiezen.  Dit kan hun helpen om goed om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk en pesten. De Waterhouding leert de kinderen rustig en vol zelfvertrouwen te zijn. Hierbij staat de mening van de ander, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

 Het doel van deze training is:

  • zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden van leerlingen vergroten
  • leerlingen leren keuzes maken en hun grens aangeven
  • aan het eind van dit programma kan de leerkracht de opgedane en ervaring kennis toepassen in de groep
Terug