Begeleiding Groep

De groep centraal

Een goed leerklimaat vraagt om aandacht voor de groepssfeer. In sommige groepen vragen interactie, gedrag, weerbaarheid en sociale vaardigheden dusdanig veel van de leerkracht, dat een positief klimaat ver te zoeken is. Er kan sprake zijn van pesten, onveiligheid, een zwakke werkhouding of veel incidenten. Hoe verder het schooljaar vordert, hoe moeilijker het is om de bestaande patronen te doorbreken. Preventie en tijdig handelen is dan ook van groot belang!

FRITZ kan ondersteuning bieden in groepen om samen met de leerkracht en IBer bestaande patronen bloot te leggen en inzicht ter geven in mogelijkheden om hier een positieve verandering in aan te brengen. Wij bieden onder andere:

  • Rots- en watertraining
  • Sociale vaardigheidstraining
  • WAWW traject

Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van co-teaching interactie te ondersteunen. In de workshop "Grip op de groep" wordt ook aandacht besteedt aan de groepshiƫrarchie en de fases van groepsvorming.

Terug