Wie zijn wij?

Welkom op de website van het Expertiseteam Fritz!

FRITZ vervult een brugfunctie tussen psychiatrie en de onderwijspraktijk. Wij werken onder andere samen met de Fritz Redlschool, de behandelaars van de klinieken van jeugdpsychiatrie van het UMCU en Altrecht GGZ. Door deze samenwerking houden wij onze expertise up-to-date en helpen wij om onderzoek en behandeling te vertalen naar onderwijsbehoeften.  Vanuit onze kennis en betrokkenheid ondersteunen wij scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Utrecht en omstreken. Wij werken veelal oplossingsgericht en gaan uit van mogelijkheden om gedrag positief te beïnvloeden. Ons aanbod biedt concrete handvatten zodat u direct aan de slag kunt in uw praktijk. Het doel is dat u (weer) grip krijgt op uw eigen gedrag en dat van uw leerling of groep.  

Fritz onderscheidt zich door:

  • actuele kennis over psychiatrie, gewaarborgd door een actieve uitwisseling met het UMCU, Altrecht en de Fritz Redlschool
  • denken en praten vanuit ervaring met de onderwijspraktijk
  • de brugfunctie tussen de therapie in de psychiatrische klinieken van het UMCU en Altrecht en de onderwijspraktijk op scholen
  • de mogelijkheid om leerlingen korttijdelijk voor observatie en diagnostiek op te nemen in een van de klinieken of op de Fritz Redlschool
  • ondersteunende begeleiding voor leerkrachten, docenten, leerlingbegeleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingen
  • workshops voor onderwijsprofessionals
  • studiedagen en scholingstrajecten op locatie

Met onze diensten zorgen wij er voor dat u in uw dagelijkse praktijk kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zo dragen wij bij aan een goede onderwijscontext waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Bezoek ook de Fritz Redl School »