Wie we zijn

Het Expertiseteam Fritz is verbonden aan de Fritz Redlschool.

Ons Expertiseteam bestaat uit 11 Begeleiders Gedrag in Onderwijs. Vanuit onze brede kennis en kunde op het gebied van onderwijs, psychiatrie en complex gedrag, bieden wij onze diensten aan. Wij ondersteunen scholen bij het bieden van een passende onderwijsomgeving voor leerlingen met psychiatrische en complexe gedragshulpvragen

Hoe we werken

Expertiseteam Fritz is werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs in stad en regio Utrecht. Wij werken nauw samen met het SO en VSO van de Fritz Redlschool, de samenwerkingsverbanden, kernpartners in de zorg en het UMCU. We bieden maatwerk waarin het onderwijs aan de leerling met een psychiatrische of gedragsvraag centraal staat.

Door de school en de leerling ondersteunen creëren we een passende onderwijsomgeving voor de leerling met een psychiatrische of gedragsvraag: een preventieve aanpak om de uitstroom naar het speciaal (basis) onderwijs te verminderen en thuisnabij onderwijs voor deze leerlingen te versterken.

Daarnaast spelen wij een belangrijke rol voor leerlingen en scholen als het gaat om de uitstroom van leerlingen van de Fritz Redlschool naar regulier of speciaal basisonderwijs.  Ons aanbod biedt concrete, oplossingsgerichte handvatten die direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

Onze doelgroep bestaat uit:

  • scholen: die beter in willen spelen op leerlingen met (complexe) gedragsvraagstukken en een stevige basis willen leggen voor alle leerlingen
  • leraren: die onderwijs verzorgen aan leerlingen met psychiatrische en/of complexe gedragsvraagstukken
  • leerlingen: met psychiatrische en/of complexe gedragsvraagstukken

 

Bezoek ook de Fritz Redl School »